Bezpłatne kursy certyfikatowe z języka angielskiego CAE i IELTS dla studentów

Wramach projektu NERW PW (Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca), studium Języków Obcych PW zaprasza studentów do udziału w kolejnym cyklu bezpłatnych kursów, przygotowujących do uzyskania renomowanego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego: CAE lub IELTS ACADEMIC. Zapisy na kursy organizowane w semestrze zimowym 2019/2020 potrwają do 15 września 2019 r.

Kursy powtarzane są w cyklu semestralnym do czerwca 2021 roku. Obejmować będą po 45 godzin lekcyjnych, egzamin próbny oraz końcowy egzamin CAE/IELTS ACADEMIC w British Council. Podręczniki i materiały dydaktyczne zapewnia SJO. Zajęcia odbywać się będą popołudniami, jeden raz w tygodniu, po 3 godziny.

Na kurs mogą zapisywać się słuchacze polskojęzycznych studiów stacjonarnych I i II stopnia na Politechnice Warszawskiej, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na ocenę bardzo dobrą oraz mają co najmniej 2 lektoraty tematyczne z języka angielskiego na poziomie C1 (60 godzin) zaliczone na ocenę bardzo dobrą.

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie internetowej Studium Języków Obcych PW.