Oferta wydziału SiMR

Przedstawiono tutaj oferowane kierunki kształcenia na studiach stacjonarnych II stopnia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych w roku akademickim 2017/2018.
Studia II stopnia w roku akademickim 2017/2018 uruchamiane są od semestru letniego (od lutego 2018 roku), za wyjątkiem kierunku Mechanics and Machine Design, który zaczyna się w semestrze zimowym (od października 2017 roku). 

 

Kierunek Liczba dostępnych miejsc na I roku W tym na drugi/ kolejny kierunek
Mechanika i Budowa Maszyn 30 15
Mechatronika 30 10
Mechanics and Machine Design
(studia w języku angielskim)
30 15
Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym 23