Oferta wydziału SiMR

Przedstawiono tutaj oferowane kierunki kształcenia na studiach stacjonarnych II stopnia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych w roku akademickim 2018/2019.
Studia II stopnia na wydziale SiMR uruchamiane są od semestru letniego (od lutego), za wyjątkiem prowadzonego w języku angielskim kierunku Mechanics and Machine Design, który zaczyna się w semestrze zimowym (od października).

 

Kierunek Liczba dostępnych miejsc na I roku
Mechanika i Budowa Maszyn 60
Mechatronika 30
Mechanics and Machine Design
(studia w języku angielskim)
30
Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym 15