Studia stacjonarne (dzienne)

W roku akademickim 2017/2018 wydział SiMR oferuje następujące kierunki studiów stacjonarnych II stopnia w trybie dziennym:

  • Mechanika i Budowa Maszyn
  • Mechatronika
  • Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym  (NOWY kierunek)
  • Mechanics and Machine Design (studia w języku angielskim)

Na trzech pierwszych kierunkach studia rozpoczynają się w lutym. Studia na kierunku Mechanics and Machine Design rozpoczynają się w październiku.

Zasady przyjęć na studia II stopnia  

  

Oferta wydziału SiMR

Przedstawiono tutaj oferowane kierunki kształcenia na studiach stacjonarnych II stopnia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych w roku akademickim 2017/2018.
Studia II stopnia w roku akademickim 2017/2018 uruchamiane są od semestru letniego (od lutego 2018 roku), za wyjątkiem kierunku Mechanics and Machine Design, który zaczyna się w semestrze zimowym (od października 2017 roku). 

Terminarz rekrutacji

W tabelarycznej formie przedstawiono tu ważniejsze daty dotyczące akcji rekrutacyjnej dla Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych w roku akademickim 2018/2019.