dr inż. Marcin Krzysztof Wojs

Tytuł/stopień:

 • dr inż.

Stanowisko:

 • adiunkt

Pracownik:

 • badawczo-dydaktyczny

Zakład:

E-mail: 

Telefon: 

 • +48 22 234 8392

Pokój: 

 • 4.6.8

Profil w bazie USOSWEB (w tym KONSULTACJE):

Tematyka badawcza: 

 1. Sterowanie i diagnostyka silników spalinowych
 2. Badania procesu spalania paliw pochodzenia naftowego i roślinnego w tłokowych silnikach spalinowych
 3. Badania procesu zasilania w tłokowych silnikach spalinowych
 4. Symulacje komputerowe procesów zachodzących w maszynach cieplnych
 5. Badanie wpływu modyfikacji mechanicznych i elektronicznych silnika na parametry jego pracy
 6. Projektowanie elementów silnika spalinowego
 7. Inżynieria odwrotna - reverse engineering
 8. Silniki małych mocy - silniki motocyklowe oraz do obiektów latających

Publikacje: 

 1. Kruczyński S. W., Marcin K. Wojs.: Procedura badania uszkodzeń przy pomocy systemu OBD II/EOBD, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 2(78)/2010, ISSN 1642-347X, str: 165-174, Wydawnictwo PW 2010
 2. Siemiński P., Marcin K. Wojs.: Wykonanie dyszy Venturiego metodami szybkiego prototypowania zastosowane do badań w odpieniaczach akwarystycznych, Miesięcznik Naukowo-Techniczny Mechanik nr 2/2011, ISSN 0025-6552, str: 148, Agencja Wydawnicza SIMP 2011
 3. Kamela W., Kruczyński S.W., Orliński P, Marcin K. Wojs.: Ocena wpływu ładunku platyny na redukcję NOX w reaktorze Pt/Al2O3, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(87)/2012, ISSN 1642-347X, str: 197-204, Wydawnictwo PW 2012
 4. Kruczyński W., Orliński P, Marcin K. Wojs.: Ocena przemian tlenków azotu w utleniających reaktorach katalitycznych systemu filtrów cząstek stałych, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(87)/2012, ISSN 1642-347X, str: 205-212, Wydawnictwo PW 2012
 5. Kruczyński S. W, Marcin K. Wojs: Paliwa do silników spalinowych w ujęciu programów symulacyjnych, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(92)/2013, ISSN 1642-347X, str: 135-144
 6. Kruczyński S. W,  Pawlak G., Marcin K. Wojs, Wołoszyn R.: Biogas as a perspective fuel for  agriculture tractors, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(92)/2013, ISSN 1642-347X, str: 151-156
 7. Siemiński P., Marcin K. Wojs, Kozieł S., Błaszczyk S.: Odtworzenie geometrii denka tłoka silnika Perkins 1104 przy wykorzystaniu elementów inżynierii odwrotnej do zastosowania w programie AVL Fire, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(92)/2013, ISSN 1642-347X, str: 157-166
 8. Orliński P, Marcin K. Wojs, Mazuruk P.: Budowa stanowiska do badań paliw eksperymentalnych płynnych wykorzystującego silnik rolniczy o zapłonie samoczynnym, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(92)/2013, ISSN 1642-347X, str: 167-172
 9. Orliński P., Orliński S., Marcin K. WojsThe effect of diesel fuel mixture and camelina oil ester on the process of fuel injection in traction engine, Journal of KONES, vol. 20, nr 1, 2013, ISSN 1231-4005, str. 255-262
 10. Orliński P.,  Marcin K. Wojs , Sikora M.: Wpływ zmiany kata wyprzedzenia wtrysku na emisję składników toksycznych spalin z silnika rolniczego o zapłonie samoczynnym, w: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej, vol. 1, nr 97, 2014, ss. 171-182
 11. Orliński P., Orliński S.,  Marcin K. Wojs : Wpływ obciążenia silnika rolniczego Perkins zasilanego biopaliwem z lnianki na efektywne wskaźniki jego pracy, w: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej, vol. 1, nr 97, 2014, ss. 139-152
 12. Kruczyński S. W., Orliński P.,  Marcin K. Wojs  [i in.] : Ocena możliwości spalania biogazu w silniku o zapłonie samoczynnym z dawką pilotującą oleju napędowego, w: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej, vol. 100, nr 4, 2014, ss. 103-111
 13. Kruczyński S.,  Marcin K. Wojs , Chrupek B.: Przegląd konstrukcji silników spalinowych stosowanych w pojazdach użytkowych sektora budowlanego w świetle wymagań europejskich norm emisji spalin EURO VI, w: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej, vol. 97, nr 1, 2014, ss. 119-130
 14. Kruczyński S.,  Marcin K. Wojs , Chrupek B.: Metody ograniczenia poziomu emisji stosowane w silnikach maszyn budowlanych w świetle wymagań norm emisji spalin: STAGE IIIB/STAGE IV, w: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej, vol. 97, nr 1, 2014, ss. 109-118
 15. Marcin K. Wojs , Orliński P.: SELECTED ASPECTS OF USE DIMETHYL ETHER (DME) IN COMPRESSION IGNITION ENGINES, w: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej, vol. 101, nr 1, 2015, ss. 103-108, DOI:http://www.zeszyty.waw.pl/artykuly/zn1(101)2015/103_108.pdf
 16. Marcin K. Wojs , Orliński P., Sar H.: COMBUSTION PROCESS IN BI-FUEL ENGINE POWERED BY PROPANE AND DIESEL FUEL, w: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej, vol. 104, nr 4, 2015, ss. 99-106
 17. Orliński P.,  Marcin K. Wojs , Mazuruk P. [i in.] : Influence of biodiesel on injection nozzle coking, w: Combustion Engines, Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, vol. 162, nr 13, 2015, ss. 599-607
 18. Kruczyński S. W., Orliński P.,  Marcin K. Wojs  [i in.] : Ocena zjawiska spalania stukowego w dwupaliwowym silniku ciągnika rolniczego zasilanego dodatkowo biogazem, w: Combustion Engines, Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, vol. 162, nr 13, 2015, ss. 639-646

Nagrody i odznaczenia:

 1. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, 2018
 2. Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora PW za osiągniecia naukowe w roku 2016
 3. Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia organizacyjne w latach 2016-2017
 4. Nagroda Zespołowa stopnia III za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2010/2011
 5. Nagroda Zespołowa stopnia II za osiągnięcia naukowe w latach 2006-2007

Członkostwo w organizacjach naukowych:

 • członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych,
 • członek Polskiego Towarzystwa Pojazdów Ekologicznych,
 • członek Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego.

Program MSDN AA:

 • czwartek 10.30-11.00