dr inż. Jakub Lasocki

Tytuł/stopień:

 • dr inż.

Stanowisko:

 • adiunkt

Pracownik:

 • badawczo-dydaktyczny

Zakład:

Email: 

Telefon: 

 • +48 22 234 8780

Pokój: 

 • 4.6.4

Profil w bazie USOSWEB (w tym KONSULTACJE):

Publikacje: 

 • Lasocki J., Kołodziejczyk K., Matuszewska A.: Laboratory-Scale Investigation of Biogas Treatment by Removal of Hydrogen Sulfide and Carbon Dioxide. Polish Journal of Environmental Studies 2015, 24 (3), 1427–1434.
 • Jakubiak-Lasocka J., Lasocki J., Badyda A.J.: The Influence of Particulate Matter on Respiratory Morbidity and Mortality in Children and Infants. Advances in Experimental Medicine and Biology 2015, 849: 39–48.
 • Chłopek Z., Biedrzycki J., Lasocki J., Wójcik P.: Assessment of the impact of dynamic states of an internal combustion engine on its operational properties. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2015, 17 (1): 35–41.
 • Jakubiak-Lasocka J., Lasocki J., Siekmeier R., Chłopek Z.: Impact of Traffic-Related Air Pollution on Health. Advances in Experimental Medicine and Biology 2015, 834: 21–29.
 • Chłopek Z., Biedrzycki J., Lasocki J., Wójcik P.: Examination of pollutant emissions and fuel consumption at tests simulating the real conditions of operation of a passenger car. The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2014, 65 (3): 3–18.
 • Jakubiak-Lasocka J., Lasocki J., Siekmeier R., Chłopek Z.: The economic burden of air pollution impact on health of Warsaw population. Economic and Environmental Studies 2014, 31 (3): 265–282.
 • Chłopek Z., Lasocki J.: Badania zużycia energii przez samochód elektryczny w warunkach ruchu w mieście. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 2014, 97 (1): 33–39.
 • Chłopek Z., Jakubowski A., Kieracińska A., Lasocki J.: Prototypy urządzeń do zmniejszania emisji pyłów z układów hamulcowych samochodów. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 2014, 97 (1): 41–49.
 • Kieracińska A., Biedrzycki J., Chłopek Z., Jakubowski A., Lasocki J., Wójcik P.: Examining of the effectiveness of operation of a system to reduce particulate matter emission from motor vehicle brake mechanisms in conditions simulating the real vehicle use. The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2014, 63 (1): 35–50.
 • Chłopek Z., Lasocki J.: Comparison of the environmental impact of an electric car and a car with an internal combustion engine in Polish conditions using life cycle assessment method. Combustion Engines 2013, 154 (3): 192–201.
 • Chłopek Z., Lasocki J.: Life cycle assessment of a car with compression–ignition engine due to the fuel used. Combustion Engines 2013, 154 (3): 183–191.
 • Chłopek Z., Biedrzycki J., Lasocki J., Wójcik P.: Investigation of pollutant emissions from a motor vehicle engine in tests simulating real vehicle use in road traffic conditions. Combustion Engines 2013, 154 (3): 202–207.
 • Kieracińska A., Chłopek Z., Biedrzycki J., Jakubowski A., Lasocki J., Wójcik P.: Evaluation of the effectiveness of operation of a system to reduce particulate matter emission from the motor vehicle braking system in the conditions of special driving tests. Combustion Engines 2013, 154 (3): 208–213.
 • Chłopek Z., Biedrzycki J., Lasocki J., Wójcik P.: Investigation of the motion of motor vehicles in Polish conditions. The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2013, 60 (2): 3–20.
 • Chłopek Z., Lasocki J.: Zastosowanie metody oceny cyklu istnienia do analizy właściwości ekologicznych samochodu. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 2013, 92 (1): 55–64.
 • Chłopek Z., Biedrzycki J., Lasocki J., Wójcik P.: Emisja zanieczyszczeń z silnika samochodu w testach jezdnych symulujących rzeczywiste użytkowanie trakcyjne. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 2013, 92 (1): 65–74.
 • Kieracińska A., Chłopek Z., Biedrzycki J., Jakubowski A., Lasocki J., Wójcik P.: Badania układu do zmniejszania emisji cząstek stałych z układu hamulcowego samochodu osobowego. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 2013, 92 (1): 75–82.
 • Chłopek Z., Lasocki J., Kieracińska A.: The use of the Life Cycle Assessment of motor vehicles in the evaluation of the impact of motorization on the environment. The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2013, 59 (1): 15–31.
 • Chłopek Z, Lasocki J.: Comprehensive environmental impact assessment of the process of preparation of bioethanol fuels of the first and second generation. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2013, 15 (1): 44–50.
 • Chłopek Z., Lasocki J.: Kompleksowa ocena emisji zanieczyszczeń w związku z zasilaniem silników spalinowych paliwem biogazowym – Comprehensive evaluation of pollutants emissions due to supply internal combustion engines of biogas fuel. Combustion Engines 2012, 148 (1): 82–87.
 • Chłopek Z., Lasocki J.: Problemy kompleksowej oceny emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych i pojazdów samochodowych. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 2012, 87 (1): 165–173.
 • Chłopek Z., Lasocki J.: Comprehensive evaluation of the environmental hazard caused by the operation of automotive vehicles. The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2011, 54 (4): 19–36.
 • Lasocki J., Karwowska E.: Wpływ mikroorganizmów bytujących w środowisku oleju napędowego i biodiesla na układy paliwowe pojazdów napędzanych silnikami o zapłonie samoczynnym. The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2010, 48 (3): 167–183.