dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. uczelni

Tytuł/stopień:

 • dr hab. inż.

Stanowisko:

 • profesor uczelni

Funkcja:

 • kierownik zakładu

Pracownik:

 • badawczo-dydaktyczny

Zakład:

E-mail: 

Telefon: 

 • (+48) 22 234 8395

Pokój: 

 • 1.7B

Profil w bazie USOSWEB (w tym KONSULTACJE):

Profil w bazie Mechatronika:

Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej:

Tematyka badawcza: 

 • systemy diagnostyczne; 
 • inteligentne systemy wspomagania decyzji; 
 • diagnostyka maszyn; monitorowanie stanu technicznego konstrukcji; 
 • diagnostyka wibroakustyczna; przetwarzanie i analiza sygnałów; 
 • metody selekcji i eksploracji danych; 
 • rozpoznawanie wzorców; sieci neuronowe; 
 • algorytmy genetyczne; przetwarzanie i analiza obrazów

Publikacje: 

 • Rozprawa doktorska:
  Wykrywanie uszkodzeń w przekładni zębatej na podstawie analizy sygnału wibroakustycznego z wykorzystaniem modeli symulacyjnych. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Politechnika Warszawska, 1999.
  Promotor: dr hab. inż. Stanisław Radkowski, profesor PW
 • Rozprawa habilitacyjna:
  Wykrywanie wczesnych faz uszkodzeń metodami sztucznej inteligencji. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa-Radom, 2008, ISBN 978-83-7204-757-1.

Wybrane rozdziały w monografiach:

 1. J. Dybała (2006) Ocena stanu profilu masztu kompozytowego na podstawie informacji zawartej w sygnale wibroakustycznym.(w: Z. Dąbrowski, W. W. Skórski, J. Maryniak /red./ III Ogólnopolska Konferencja. Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim. str. 37÷44, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Instytut Podstaw Budowy Maszyn PW, Warszawa, ISBN 83-89703-10-6).
 2. J. Dybała, Sz. Gontarz (2006) Zastosowanie metod ślepej separacji oraz geometrycznej selekcji cech w diagnozowaniu stanu obiektu. (w: J. Dybała, J. Mączak, S. Radkowski /red./ Wykorzystanie sygnału wibroakustycznego w analizie ryzyka technicznego. Rozdz. 6, str. 141¸159, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa-Radom, ISBN 83-7204-535-6).
 3. J. Dybała (2006): Zastosowanie geometrycznej metody selekcji cech w diagnozowaniu stanu obiektu. (w: W. Batko, Z. Dąbrowski /red./ Procesy wibroakustyczne w technice i środowisku. str. 67÷85, Wydawnictwo Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, Kraków, ISBN 83-89772-31-0).
 4. J. Dybała, P. Szulim (2012) Ultradźwiękowy pomiar prędkości pojazdu. (w: J. Dybała, S. Radkowski /red./ Wykorzystanie wieloźródłowej informacji w proaktywnej strategii eksploatacji. Rozdz. 5, str. 69÷82, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa-Radom, ISBN 978-83-7789-035-6).
 5. J. Dybała, S. Radkowski (2012) Redukcja efektu Dopplera na potrzeby stacjonarnej stacji akustycznego monitoringu. (w: J. Dybała, S. Radkowski /red./ Wykorzystanie wieloźródłowej informacji w proaktywnej strategii eksploatacji. Rozdz. 8, str. 128÷143, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa-Radom, ISBN 978-83-7789-035-6).
 6. J. Dybała, A. Gałęzia, A. Waszczuk-Młyńska (2012) Pasywna lokalizacja akustyczna. (w: J. Dybała, S. Radkowski /red./ Wykorzystanie wieloźródłowej informacji w proaktywnej strategii eksploatacji. Rozdz. 9, str. 144÷158, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa-Radom, ISBN 978-83-7789-035-6).

Wybrane publikacje:

 1. J. Dybała, S. Radkowski (2007) Geometrical method of selection of features of diagnostic signals. Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 21, issue 2, pp. 761÷779, http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2005.10.011
 2. J. Dybała, Sz. Gontarz, S. Radkowski (2008) Acoustic signal processing and analysis for the byside monitoring station.Proceedings of International Conference on Noise and Vibration Engineering (ISMA2008), Leuven, Belgium, 15÷17.09.2008, vol. 1-8, pp. 2735÷2750, ISBN: 9789073802865
 3. J. Dybała (2009) Comparative analysis of Support Vector Machine and Nearest Boundary Vector classifier. Proceedings of the 8th International Conference on Reliability, Maintainability and Safety (ICRMS’2009), Chengdu, China, 20÷24.07.2009, pp. 963÷965, ISBN: 978-1-4244-4903-3, e-ISBN: 978-1-4244-4905-7, http://dx.doi.org/10.1109/ICRMS.2009.5269976
 4. J. Dybała, R. Zimroz (2012) Application of Empirical Mode Decomposition for impulsive signal extraction to detect bearing damage – industrial case study. in: T. Fakhfakh et al. (Eds.), Condition Monitoring of Machinery in Non-Stationary Operations. Proceedings of the Second International Conference “Condition Monitoring of Machinery in Non-Stationary Operations” CMMNO2012, pp. 257÷266, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, ISBN (Print): 978-3-642-28767-1, e-ISBN (Online): 978-3-642-28768-8, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-28768-8_27
 5. J. Dybała, S. Radkowski (2013) Reduction of Doppler effect for the needs of wayside condition monitoring system of railway vehicles. Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 38, issue 1, pp. 125÷136,http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2012.03.003
 6. J. Dybała (2013) Vibrodiagnostics of gearboxes using NBV-based classifier: A pattern recognition approach. Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 38, issue 1, pp. 5÷22, http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2012.08.021
 7. J. Dybała, A. Gałęzia (2014) A Novel Method of Gearbox Health Vibration Monitoring Using Empirical Mode Decomposition. in: G. Dalpiaz et al. (Eds.), Advances in Condition Monitoring of Machinery in Non-Stationary Operations, Lecture Notes in Mechanical Engineering, Proceedings of the third International Conference on Condition Monitoring of Machinery in Non-Stationary Operations CMMNO 2013, pp. 225÷234, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, ISBN (Print): 978-3-642-39347-1, e-ISBN (Online): 978-3-642-39348-8, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-39348-8_19
 8. J. Dybała, R. Zimroz (2014) Rolling bearing diagnosing method based on Empirical Mode Decomposition of machine vibration signal. Applied Acoustics, vol. 77, pp. 195÷203, http://dx.doi.org/10.1016/j.apacoust.2013.09.001
 9. J. Dybała, R. Zimroz (2014) Empirical Mode Decomposition of vibration signal for detection of local disturbances in planetary gearbox used in heavy machinery system. Key Engineering Materials, vol. 588, pp. 109÷116,http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.588.109

Kariera akademicka:

 1. Politechnika Warszawska; Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych; Instytut Podstaw Budowy Maszyn; Pracownia Wibroakustyki; adiunkt; 2002 – 2008.
 2. Politechnika Warszawska; Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych; Instytut Pojazdów; Laboratorium Mechatroniki, Diagnostyki i Bezpieczeństwa Technicznego; adiunkt; 2008 – 2011.
 3. Politechnika Warszawska; Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych; Instytut Pojazdów; Laboratorium Mechatroniki, Diagnostyki i Bezpieczeństwa Technicznego; profesor nadzwyczajny; 2011 – do chwili obecnej.

Wykształcenie:

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, magister inżynier mechanik, 1988.
 2. Politechnika Warszawska, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych, magister inżynier organizator przemysłu, 1990.
 3. Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, doktor nauk technicznych, dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn, 2000, (rozprawa wyróżniona).
 4. Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, doktor habilitowany nauk technicznych, dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn, 2010.

Członkostwo i zajmowane stanowiska:

 1. Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej,
 2. Ekspert Sekcji Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk,
 3. Kierownik Studiów Podyplomowych „Technika i mechatronika pojazdów samochodowych” prowadzonych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Wyróżnienie Rady Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej za rozprawę doktorską, Warszawa, 2000.
 2. Zespołowa nagroda stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2006, Warszawa, 2007.
 3. Nagroda Naukowa Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 2009.
 4. Indywidualna nagroda stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2009, Warszawa, 2010.
 5. Indywidualna nagroda stopnia I Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2010, Warszawa, 2011.
 6. Zespołowa nagroda stopnia I Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2012, Warszawa, 2013.