dr hab. inż. Dmytro Samoilenko

Tytuł/stopień:

 • dr hab. inż.

Stanowisko:

 • adiunkt

Pracownik:

 • badawczo-dydaktyczny

Zakład:

E-mail: 

Telefon: 

 • +48 22 234 8782

Pokój: 

 • 4.6.6

Profil w bazie USOSWEB (w tym KONSULTACJE):

Tematyka badawcza: 

 • Badania procesu doładowania w tłokowych silnikach spalinowych  
  Investigations of turbocharging/supercharging processes in internal combustion engines
 • Badania procesu spalania paliw pochodzenia naftowego i roślinnego w tłokowych silnikach spalinowych o ZS
  Investigation the processes of combustion of traditional and bio fuels in diesels
 • Dynamika gazowa i nowoczesne turbo technologie
  Gas dynamics and advanced turbo technologies (variable geometry turbochargers, electric turbo concepts, air delivery systems for fuel-cell applications).

Publikacje: 

(wybrane):  

 1. Prochorenko A., Meshkov D.,Samoilenko D.: Choice of the main design parameters in electro-hydraulic injector of diesel engine. Aircraft engineering and technology. – Kharkov: National aerospace university “KhAI”,  2011. -  Vol.10/87. 
 2. D. Samoilenko: Simulation of diesel engine and variable geometry turbocharger (VGT) with vaneless turbine volute. Internal combustion engines. –  Kharkov: NTU "KhPI". –  2012. –  Vol. 1.
 3. Samoilenko D., Cho H.M., Prochorenko A: Experimental investigations of IC diesel engine and VGT with vaneless turbine volute. Journal of  Maritime Transport and Engineering. - Riga: Latvian Maritime Academy Research Institute , 2013. - Vol. 2,  №1
 4. Samoilenko D., Cho H.M: Improvement of combustion efficiency and emission characteristics of IC diesel engine operating on ESC cycle applying variable geometry turbocharger (VGT) with vaneless turbine volute. International Journal of Automotive Technology. - KSAE, 2013. - Vol. 14
 5. Samoilenko D.: New design of the tractor exhaust muffler based on computational fluid dynamics analysis. Internal combustion engines. –  Kharkov: NTU "KhPI". –  2013. –  Vol. 1
 6. Samoilenko D., Batuk M.: Computational and experimental research of autotractor diesel with variable geometry turbocharger. Project Management, Systems Analysis and Logistics: science journal. – Kyiv: NTU, 2014. – Vol.13
 7. Prokhorenko A., Marchenko A., Samoilenko D.: The Method of Determination of Vibe Function for Mathematical Description of Combustion Process in Diesel. Transport Means 2014 Proceeding of the 18th International Conference. - Kaunas: Kaunas University of Technology, 2014
 8. Samoilenko D., Prokhorenko A., Marchenko A.: Simulation of Processes in Variable Geometry Turbine of High Speed Diesel Engine. Proceedings of 19th International Scientific Conference Transport Means 2015. -            Kaunas: Kaunas University of Technology, 2015

ROZDZIAŁ W KSIĄŻCE

 • Marchenko A., Osetrov A., Linkov O., Samoilenko D.: Biodiesel – Feedstock, Production and Applications. Simulation of  Biofuels Combustion in Diesel Engine (monograph). Rijeka:InTech, 2013, ISBN 978-953-51-0910-5.  – 487 p.

PATENTY

 1. Method for adjusting an inflow turbine with vaneless distributor / Petrosyancz V.,Marchenko A., Karnauxov Y.,  Samojlenko D. Patent of Ukraine 79457, Declared 27.09.2004; Published 15.12.2006, Bulletin № 9.
 2. Method for adjusting an inflow turbine with vaneless distributor / Petrosyancz V.,Marchenko A., Karnauxov Y.,  Samojlenko D. International application PCT WO 2006/036134, Declared  21.09.2005; Published 06.04.2006.
 3. Method for adjusting an inflow turbine with vaneless distributor / Petrosyancz V.,Marchenko A., Karnauxov Y.,  Samojlenko D. Patent of Republic of Belarus 9963 Declared 26.09.2005; Published  30.06.2007.

 PRZEBIEG KARIERY NAUKOWEJ:

 • magister – 2002 - Politechnika Charkowska (Ukraina), Wydział Inżynierii Pojazdów, Zakład Silników Spalinowych   
 • doktor – 2008 - Politechnika Charkowska (Ukraina), Wydział Inżynierii Pojazdów, Zakład Silników Spalinowych   
 • świadectwo starszego pracownika naukowego – 2014 - Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy
 • nostryfikacja stopnia doktora nauk technicznych - maj 2017 - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej