Dydaktyka

W tym miejscu znajdują się informacje na temat przedmiotów prowadzonych przez IPiMR, harmonogramy zajęć laboratoryjnych, regulaminy, informacje o tematyce prowadzonych prac dyplomowych oraz pomocnicze materiały dydaktyczne.